top of page

Naam:​ 

RSIN/ Fiscaal nummer:

KVK:

Vestigings addres:

Rekening nummer:

Contact gegevens:

Bestuur:

Beloningenbeleid:

Doelstelling:

 

 

Actieviteiten:

Beleidsplan:

Finaciele verantwording:​

Stichting Friends of Kurland

851481206

54892856

Landzichtlaan 7, 2101ZE Heemstede

NL89ABNA0611039982

Tel: 0618396279​ of zie Contact

Zie Bestuur

Bestuur en vrijwilligers doen hun werk onbezoldigd. 

A) Het bieden van hulp aan het dorp Kurland Village in Zuid-Afrika en zijn inwoners en met name de aldaar wonende jongeren, ter ontwikkeling en verbetering van het welzijnvan dorp en inwoners. B) Het verrichten van alle verdere handelingen.

Zie Projecten

Zie Beleidsplan

Jaarverslag en Jaarrekening 2018

bottom of page